сав баглаа боодол схем
сав баглаа боодол схем

Зам урт: 6 метр
Зам өргөн: 1 метр
Газар нутгийн зам: 6 м2
Нэг хавтан талбай: 0.16 м2
Хавтан тоо: 38 ширхэг
бууц хэмжээ: 1.2 м3

ажлын зардал: 2400

© www.zhitov.ru