Хүлээн авагчийн хэмжээ
Хүлээн авагчийн хэмжээ

Хүлээн авагчийн хэмжээ 0.057 м3     (56717170 мм-ийн3)    буюу 56.717 литр
Хүлээн авагчийн гадаргуугийн талбай 0.336 м2     (336323 мм-ийн2)© www.zhitov.ru