3D

усан сангийн хэмжээ - планаар харах
усан сангийн хэмжээ - планаар харах
усан сангийн хэмжээ - зүлэлтээр харах
усан сангийн хэмжээ - зүлэлтээр харах

усан сангийн хэмжээ - урд харах
усан сангийн хэмжээ - урд харах

сан ус гадаргуугийн талбай: 8 м2
усан сан дахь усны хэмжээ: 9.6 м3
нэг талын талбай: 6.21 м2
Дотоод гадаргуугийн талбай: 28.4 м2
: 35.69 м2
малтлагын хэмжээ: 21.69 м3
Бетоны хэмжээ: 8.09 м3


© www.zhitov.ru