сүлжээ Хээ
сүлжээ Хээ
зургийн элементүүд
зургийн элементүүд

босоо саваа хоорондын зай 150.4 мм-ийн
Хэвтээ хүрээ гишүүн 1500 мм-ийн
босоо хүрээ гишүүн 1950 мм-ийн
хүрээ материал Зөвхөн 6900 мм-ийн

босоо саваа урт нь 1950 мм-ийн
материал саваа Зөвхөн 15600 мм-ийн

хэвтээ элементүүд 54 ширхэг
Нэг элементийн урт 224.8 мм-ийн
материаллаг элементүүд Зөвхөн 12137 мм-ийн


© www.zhitov.ru