Хажуу талын харах болон урд харах
Хажуу талын харах болон урд харах
дээврийн хэмжээ
дээврийн хэмжээ


Газар хүлэмж: 11.25 м2
хүлэмжийн хэмжээ: 21.38 м3
Периметр: 14 м

шиллэгээ нийт талбай: 36.36 м2
Дээврийн газар: 13.36 м2 (2 x 6.68)
хажуугийн хана газар: 13.5 м2 (2 x 6.75)
Газар фасадыг: 9.5 м2 (2 x 4.75)

хүрээ материал урт нь: 122.12 м


© www.zhitov.ru