Орон сууцны материал: 4.97 м2
Дотоод хэсгээс материал: 4.16 м2

Материал тавиур Äунд шатны: 0.52 м2
Материал хуваалтууд: 2.1 м2
Тавиур: 1.54 м2
арын хана газар: 3.74 м2

Бэхэлгээний нь нүх: 96 ширхэг.© www.zhitov.ru