сав баглаа боодол схем
сав баглаа боодол схем

Ханын A1
Бүтэн газар: 4.17 м2
Дуусгах бол: 1.01 м2
Талбай хавтан: 3.16 м2
Хавтан тоо: 105 ширхэг
Plinth: 0.15 метр

Ханын B1
Бүтэн газар: 3.68 м2
Дуусгах бол: 0.39 м2
Талбай хавтан: 3.29 м2
Хавтан тоо: 110 ширхэг
Plinth: 0.9 метр

Ханын C1
Бүтэн газар: 4.17 м2
Дуусгах бол: 1.4 м2
Талбай хавтан: 2.77 м2
Хавтан тоо: 92 ширхэг
Plinth: 1 метр

Ханын D1
Бүтэн газар: 3.68 м2
Хавтан тоо: 123 ширхэг
Plinth: 1.5 метр

Зөвхөн
Бүтэн газар: 15.68 м2
Дуусгах бол: 2.8 м2
Талбай хавтан: 12.88 м2
Хавтан тоо: 429 ширхэг

давхаргаас нийт урт нь: 150.3 метр
Plinth: 3.55 метр
Периметр: 6.4 метр

хавтан зардал: 2576.5
ажлын зардал: 5153


© www.zhitov.ru