Хэсэг тоосгон хашаа
Хэсэг тоосгон хашаа

баганын өндөр нь 1875 мм-ийн буюу 25 цуврал (харгалзан Plinth өндрийг авах)
баганын хэмжээ 125 тоосго буюу 0.24 м3
Цэвэрлэгээний 1725 мм-ийн буюу 23 цуврал (харгалзан Plinth өндрийг авах)
Хугацаанд нь өргөн 3510 мм-ийн
хэмжээ нь нэг-ийн нислэг 311 тоосго буюу 0.61 м3
Plinth өндөр 300 мм-ийн буюу 4 цуврал

Хашаа тал
Хашаа тал A

Баганы тоо 9
Бүх багана хэмжээ 1125 тоосго буюу 2.19 м3
Бүх алгасалтай дам нуруу хэмжээ 2717 тоосго буюу 5.3 м3
Малгай хэмжээ 1615 тоосго буюу 3.15 м3
Хажуу талын хэмжээ 5457 тоосго буюу 10.64 м3
Бичлэгийн шийдэл 0.43 м3
Шийдэл хугацаанууд 1.03 м3
Plinth шийдэл 0.61 м3
сан нь бетоны хэмжээ 5.32 м3
сан нь бууц хэмжээ 2.66 м3

Бүрэн бус Өнгөрсөн нислэгийн 3000 мм-ийн
Шаардлагатай тэгш алгасалтай дам нуруу нь: 8 нэг хугацаанд нь шон 4375 мм-ийн буюу 9 нэг хугацаанд нь шон 3889 мм-ийн

Хашаа тал
Хашаа тал B

Баганы тоо 10
Бүх багана хэмжээ 1250 тоосго буюу 2.44 м3
Бүх алгасалтай дам нуруу хэмжээ 3105 тоосго буюу 6.05 м3
Малгай хэмжээ 1846 тоосго буюу 3.6 м3
Хажуу талын хэмжээ 6201 тоосго буюу 12.09 м3
Бичлэгийн шийдэл 0.47 м3
Шийдэл хугацаанууд 1.17 м3
Plinth шийдэл 0.7 м3
сан нь бетоны хэмжээ 6.08 м3
сан нь бууц хэмжээ 3.04 м3

Хашаа тал
Хашаа тал C

Баганы тоо 10
Бүх багана хэмжээ 1250 тоосго буюу 2.44 м3
Бүх алгасалтай дам нуруу хэмжээ 3027 тоосго буюу 5.9 м3
Малгай хэмжээ 1800 тоосго буюу 3.51 м3
Хажуу талын хэмжээ 6077 тоосго буюу 11.85 м3
Бичлэгийн шийдэл 0.47 м3
Шийдэл хугацаанууд 1.14 м3
Plinth шийдэл 0.68 м3
сан нь бетоны хэмжээ 5.93 м3
сан нь бууц хэмжээ 2.96 м3

Бүрэн бус Өнгөрсөн нислэгийн 3000 мм-ийн
Шаардлагатай тэгш алгасалтай дам нуруу нь: 9 нэг хугацаанд нь шон 4333 мм-ийн буюу 10 нэг хугацаанд нь шон 3900 мм-ийн

Хашаа тал
Хашаа тал D

Баганы тоо 5
Бүх багана хэмжээ 625 тоосго буюу 1.22 м3
Бүх алгасалтай дам нуруу хэмжээ 1553 тоосго буюу 3.03 м3
Малгай хэмжээ 923 тоосго буюу 1.8 м3
Хажуу талын хэмжээ 3101 тоосго буюу 6.05 м3
Бичлэгийн шийдэл 0.24 м3
Шийдэл хугацаанууд 0.59 м3
Plinth шийдэл 0.35 м3
сан нь бетоны хэмжээ 3.04 м3
сан нь бууц хэмжээ 1.52 м3

бүх материалын нийлбэр
Тоосго 20836 тоосго буюу 40.63 м3
Бичлэгийн шийдэл 11.79 м3
Шийдэл хугацаанууд 3.93 м3
Plinth шийдэл 2.34 м3
Нийт шийдэл 18.06 м3
Бүх зүйлийн үндэс суурь нь Бетоны 20.37 м3
Бүх зүйлийн үндэс суурь нь ор дэрний цагаан хэрэглэл 11.79 м3


© www.zhitov.ru