Ханын өнгөлгөөний диаграм
Ханын өнгөлгөөний диаграм
Барааны хэмжээ
Барааны хэмжээ

Бүхэл бүтэн эгнээ 16
Нийт мөр 20.09
самбар хооронд ялгаа 10 мм-ийн
Ханын талбай 4.8 м2     (4800000 мм-ийн2)
Хэсгүүдийн огтлолын өнцөг 18.4° болон 18.4°

Сэлбэгийн урт
#20. 0.66 м     (660 мм-ийн)
#19. 1.32 м     (1320 мм-ийн)
#18. 1.98 м     (1980 мм-ийн)
#17. 2.4 м     (2400 мм-ийн)
#1-16. 2.4 м     (2400 мм-ийн)

Бүх хэсгүүдийн урт 44.76 м     (44760 мм-ийн)


© www.zhitov.ru