нуман хаалга
нуман хаалга
хашаа
хашаа

төмөр төвд хоорондын зай 104 мм-ийн
хашлага хоорондын зай 44 мм-ийн

төмөр өндөр

  1. 1400 мм-ийн - 2 Pieces.
  2. 1450 мм-ийн - 2 Pieces.
  3. 1495 мм-ийн - 2 Pieces.
  4. 1536 мм-ийн - 2 Pieces.
  5. 1571 мм-ийн - 2 Pieces.
  6. 1602 мм-ийн - 2 Pieces.
  7. 1628 мм-ийн - 2 Pieces.
  8. 1650 мм-ийн - 2 Pieces.
  9. 1668 мм-ийн - 2 Pieces.
10. 1682 мм-ийн - 2 Pieces.
11. 1692 мм-ийн - 2 Pieces.
12. 1698 мм-ийн - 2 Pieces.
13. 1700 мм-ийн - 1 Pieces.


© www.zhitov.ru