പാറ്റേൺ-തൊപ്പിയുടെ വികസനം
പാറ്റേൺ-തൊപ്പിയുടെ വികസനം
മുകളിലെ കാഴ്ച
മുകളിലെ കാഴ്ച
സൈഡ് കാഴ്ച
സൈഡ് കാഴ്ച
ഫ്രണ്ട് കാഴ്ച
ഫ്രണ്ട് കാഴ്ച

ചരിവ് ആംഗിൾ 45°
കട്ടിംഗ് ആംഗിൾ 54.7°

മുകളിലെ വിസ്തീർണ്ണവും എല്ലാ വശങ്ങളും 1.883 മീറ്റർ2     (1882548 മിമി2)
താഴത്തെ അടിത്തറയുടെ ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം 1.434 മീറ്റർ2     (1433675 മിമി2)
അളവ് 0.235 മീറ്റർ3     (234952174 മിമി3)

വർക്ക്പീസ് ഷീറ്റ് അളവുകൾ
ദൈർഘ്യം 1800 മിമി
വീതി 1150 മിമി


© www.zhitov.ru