3D

Цртање барели
Цртање барели

Резултатите од пресметката
Сад волумен 0.2262 м3 или 226.1947 l
Износот на ликвидни 0.1414 м3 или 141.3717 l
Слободен волумен 0.0848 м3 или 84.823 l

Долниот 0.2827 м2
Странични површина 1.508 м2
Вкупната површина на цевката 2.0735 м2


© www.zhitov.ru