Препораки
Одговара на формулата погодност
Доволна длабочина на газиште
Удобен агол на скали 39.8°
Комфорни скали

Вкупниот цртање скалите
Вкупниот цртање скалите

Димензии на газишта
Димензии на газишта

фаза
фаза
Стрингер
Стрингер

Нивоа на поддршка
Нивоа на поддршка


Првични податоци
Висина на скалата 2500 мм
Должината на скали во проект 3000 мм
Ширина на скали 900 мм
Број на газишта 13
Дебелината на газишта 50 мм
Полицата чекори 50 мм

Должината на жила 3734 мм
Растојанието од почетокот на стрингот до првото поддршка од погоре 56 мм
Чекор монтираат потпори 300 мм
Во висина на материјалните за подржува еден стринг 2240 мм
Агол на скалите 39.8°

Димензии на газишта
Висина на скалник 192 мм
Длабочина на газиште 281 мм
Висината на скали 142 мм
Површина сите нивоа 3.285 м2


© www.zhitov.ru