Препораки

Препораки
Отстапување од формула погодност 13.8%
 • Предложи да се зголеми бројот на фази друг 2
 • Доволна длабочина на газиште
  Не е идеален агол скали 27.7°, помалку 30°
 • Препорачуваме да се намали должината на отворањето X на 211 мм
 • На скала Непријатна

  Првични податоци
  Лифт 2500 мм
  Должината на скали во проект 3000 мм
  Ширина на патека 800 мм
  Број на степени на 13
  Ротари стадиуми 3
  Пред да се врти чекори 4
  Дебелината на газишта 50 мм
  Полицата чекори 50 мм

  Димензии на газишта
  Висина на скалник 192 мм
  Длабочина на газиште 417 мм
  Висината на скали 142 мм
  Внатрешни работи агол ротациони стадиуми 30°

  Стрингер
  Должината на предниот дел на горната низа 2484 мм
  Должината на горниот Стрингер целосна 2937 мм
  Должината на предниот дното на стрингот 2070 мм
  Целосна должина на долниот низа 2523 мм
  Дебелината на низа 238 мм
  Одалеченост на низа помеѓу пукнатина под на сцената 414 мм
  Агол на скалите 27.7° од подот  © www.zhitov.ru