Површина на ископувањето: 24 квадратни метри
Обемот на ископувањето: 36 кубни метри

Трошоци
Цената на копање на јама: 18000
Трошоците за отстранување на почвата: 7200

Вкупно: 25200


© www.zhitov.ru