Бројот и трошоците за материјали за изработка на 5 кубни метри бетон
Вреќи цемент на 50 килограм

Потребниот број на вреќи од цемент 30 (1500 килограми)
Цената на цемент 6000

песок 3750 килограми
Цената на песок 1125

кршен камен 5400 килограми
Цената на чакал 2160

Вкупно: 9285


© www.zhitov.ru