सामान्य रूप
सामान्य रूप
राफ्टर्स
राफ्टर्स
रैक
रैक
पोडकोसी
पोडकोसी


भाग के आकार
विस्तार 1. 6000 मिमी - 1 पीसीएस।
विस्तार 2. 3195 मिमी - 2 पीसीएस।
विस्तार 3. 994 मिमी - 1 पीसीएस।
विस्तार 4. 681 मिमी - 2 पीसीएस।
विस्तार 5. 349 मिमी - 2 पीसीएस।
विस्तार 6. 1053 मिमी - 2 पीसीएस।
विस्तार 7. 876 मिमी - 2 पीसीएस।
विस्तार 8. 487 मिमी - 2 पीसीएस।

लकड़ी
कुल लंबाई 20273 मिमी (20.27 म)
लम्बर आयतन 0.1013


© www.zhitov.ru