Der Géigend vun Stack Plaz 12 m2
D'Zomm vun de Self-Score Stack Material 1.11 m3

Der Héicht vun de Punkt A 40 mm
Der Héicht vun de Punkt B 70 mm
Der Héicht vun de Punkt C 110 mm
Der Héicht vun de Punkt D 150 mm© www.zhitov.ru