догоого окшоп кошулган жер
догоого окшоп кошулган жер
тосмол
тосмол

сызыктар борборлорунун ортосундагы аралык 104 мм
Мектептер ортосундагы аралык 44 мм

жасалган бийиктиги

  1. 1400 мм - 2 даана.
  2. 1450 мм - 2 даана.
  3. 1495 мм - 2 даана.
  4. 1536 мм - 2 даана.
  5. 1571 мм - 2 даана.
  6. 1602 мм - 2 даана.
  7. 1628 мм - 2 даана.
  8. 1650 мм - 2 даана.
  9. 1668 мм - 2 даана.
10. 1682 мм - 2 даана.
11. 1692 мм - 2 даана.
12. 1698 мм - 2 даана.
13. 1700 мм - 1 даана.


© www.zhitov.ru