ಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮರಳಿನ ಆಯಾಮಗಳು ರಾಶಿಯನ್ನು
ಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮರಳಿನ ಆಯಾಮಗಳು ರಾಶಿಯನ್ನು

ರಾಶಿಯನ್ನು ಪರಿಮಾಣ 3.047 ಮೀ3
ರಾಶಿ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು 10.1 ಮೀ2© www.zhitov.ru