ខួងបំពង់: 50 មម
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃបំពង់: 54 មម
ប្រវែង: 6000 មម

ទំហំនៃបំពង់ទាំងមូល: 11.778 លីត្រ
បំពង់ 1 ម៉ែត្រកម្រិតសំឡេង: 1.963 លីត្រ
តំបន់ផ្ទៃនៃបំពង់: 1.018 ម៉ែត្រ2


© www.zhitov.ru