ប្រវែងនៃឡាយនេះ: 6 ម៉ែត្រ
តំបន់នៃឡាយនេះ: 3.6 ម៉ែត្រការ៉េ
កម្រិតសំឡេងនៃឡាយនេះ: 3.6 ម៉ែត្រគូប

បរិមាណសុទ្ធ: 2.88 ម៉ែត្រគូប
ទំហំនៃជម្រាល: 0.72 ម៉ែត្រគូប

ការចំណាយ
ការចំណាយរបស់លេណដ្ឋានជីក: 1800
ការចំណាយនៃការយកចេញនៃដី: 720

ជាសរុប: 2520


© www.zhitov.ru