ជណ្តើរតំរៀបស្លឹកគំនូរសរុប
ជណ្តើរតំរៀបស្លឹកគំនូរសរុប

ជណ្តើរតំរៀបស្លឹកគំនូរសរុប
ជណ្តើរតំរៀបស្លឹកគំនូរសរុប

ទិន្នន័យដែលបានពីដំបូង
លើក 2700 មម
អង្កត់ផ្ចិតនៃជណ្តើរនេះ 2000 មម
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង 100 មម
ចំនួនជំហាន 11
មុំនៃការបង្វិល, 450°
កម្រាស់នៃជំហាននេះ 50 មម
កម្ពស់នៃជំហាននេះ 245 មម
កម្រិតមុំ 40.9°
ប្រវែងនៃឆាក 950 មម

ជំហានទំហំបន្ថែម
ទទឹងនៃឆាក 699 មម
ទទឹងនៃឆាក workpiece ដែលបាន 746 មម


© www.zhitov.ru