គំនូរទូទៅ
គំនូរទូទៅ

ទិន្នន័យដែលបានពីដំបូង
ទទឹងរបស់ធ្នឹមនេះ 150 មម
overhang 500 មម
ទទឹងរបស់ព្រះដំណាក់នៃវិមាត្រខាងក្រៅនេះ 6000 មម
កម្ពស់ដើមហើយជាខ្សែនៃដំបូល 2000 មម

overhang ប្រវែងធ្នឹម 3551 មម
ប្រវែងនៃ overhang នេះ 592 មម
ប្រវែងសរុបធ្នឹមនិងការ eaves 4143 មម
មុំកាត់ 58°
ចម្ងាយពីគែមនៃធ្នឹមមុនពេលនាំទៅចុះ 100 មម
សូមចំណាំថាការវាស់ចម្ងាយនេះគួរតែមុំ 58° នៅលើ verge នៃធ្នឹមនោះ

© www.zhitov.ru