គម្រោងប្រហាក់ប្រហែលនៃ turf stacking
គម្រោងប្រហាក់ប្រហែលនៃ turf stacking

ទំហំច្រើន: 120 ម៉ែត្រការ៉េ
តំបន់នៃការវិលជុំមួយនេះ: 0.8 ម៉ែត្រការ៉េ
សរុបចាំបាច់: 158 វិល
ទំងន់សរុប: 3160 គីឡូក្រាម
តម្លៃនៃម៉ូដ: 31600
តម្លៃនៃការងារនេះ: 63200


© www.zhitov.ru