ლოტის ზომა 11.25 ares ან 11252
მთლიანი პერიმეტრის საიტზე 135.41 მეტრი
ხმების სვეტების ზედა მხარეს 9
ხმების სვეტების მარჯვენა მხარეს 11
ხმების სვეტების ქვედა მხარეს 8 (სიგრძე მხარე 30.41 მეტრი, იმ მიზნით, რომ კარიბჭე - 26.41 მეტრი)
ხმების სვეტების მარცხენა მხარეს 12
Corner შეტყობინება - 4 სვეტი
სულ შეტყობინება: 44 (მათ შორის სვეტები კარიბჭე)
შორის მანძილი შეტყობინება:
ზედა მხარე 3 მეტრი
მარჯვენა მხარეს 2.92 მეტრი
ქვედა მხარეს 3.38 მეტრი
მარცხენა მხარეს 3.08 მეტრი

ღირებულება სვეტები 17600

სულ: 17600

© www.zhitov.ru