მოცულობა ტყის: 0.993

1 ფიცარი: 0.0153
ერთ კუბურ მეტრზე: 66.67 ცალი ხის ან ტყის ასეთი ზომის

ღირებულება lumber: 6237
ღირებულება საბჭოს ან ტყის: 94.5
© www.zhitov.ru