სადინარში სექციური ნახაზი
სადინარში სექციური ნახაზი
სადინარის არეალი 0.0122     (12272 mm2)

ჰაერის მოცულობა საათში 132.5363     (132535940073 mm3)
ჰაერის მოცულობა წუთში 2.2093     (2208932335 mm3)
ჰაერის მოცულობა წამში 0.0373     (36815539 mm3)


© www.zhitov.ru