სქემა ჩამოყალიბებულია
სქემა ჩამოყალიბებულია

სიგრძე ხაზის: 6 მეტრი
სიგანე ხაზის: 1 მეტრი
ფართობი სიმღერა: 62
ფართობი ერთი ფილა: 0.162
ხმების ფილები: 38 ცალი
მოცულობა podsypku: 1.23

ღირებულება მუშაობა: 2400

© www.zhitov.ru