სქემატური columnar ბაზა
სქემატური columnar ბაზა
ფონდი piles
ფონდი piles

მოცულობა ყველაზე სვეტი 0.0383
მოცულობა ბაზა 0.0253
საერთო მოცულობა სვეტი 0.0633

შორის მანძილი სვეტები ჰორიზონტალურად 1450 mm
შორის მანძილი ვერტიკალური სვეტები 1433 mm
ხმების ფონდი სვეტები 20 ცალი

მოცულობა კონკრეტული სვეტები 1.2573
მოცულობა კონკრეტული იმ grillage 0.6063
მთლიანი მოცულობა კონკრეტული 1.8633

ხანგრძლივობა გამაგრდნენ სვეტი 4.2
თანხა გამაგრდნენ, სვეტები 84
ხანგრძლივობა გამაგრდნენ grillage 84
საერთო სიგრძე rebar 168

საერთო წონა გაძლიერება 149.08 კგ

ღირებულება სამშენებლო მასალების ფონდი

საჭირო რაოდენობის ჩანთები ცემენტის 50 კგ: 13.04. (ან 652.05 კგ)
ცემენტის ღირებულება 2608.2

ქვიშა 1630.13 კგ
ქვიშის ღირებულება 489.04

ღორღი 2347.38 კგ
შებენის ღირებულება 938.95

ღირებულება ფიტინგები 2981.6

სულ: 7017.79


© www.zhitov.ru