მიწის ნაკვეთი
მიწის ნაკვეთი


კუთხე B 90°
კუთხე C 81°
კუთხე D 104°
კუთხე A 86°

ხანგრძლივობა დიაგონალური B D 50.75
ხანგრძლივობა დიაგონალური A C 56.59

ლოტის ზომა ares ან 1429 კვადრატული მეტრი


© www.zhitov.ru