Ti ratio ti nalamiis ken napudot a danum
Ti ratio ti nalamiis ken napudot a danum
Temperatura ti danum kalpasan ti panaglaok 27.9°
Nalamiis a danum 71.4% (50 litro ti litro)
Napudot a danum 28.6% (20 litro ti litro)


© www.zhitov.ru