Կառուցվածքի ընդհանուր տեսակետ
Կառուցվածքի ընդհանուր տեսակետ
Մանրամասն նկարչություն
Մանրամասն նկարչություն
Մասի անկյուններ
Մասի անկյուններ

Մասերի երկարությունը 888 մմ
Մասերի անկյունների կտրում 54.2° իսկ 35.8°


© www.zhitov.ru