Սխեմա ամրացվող թերթ
Սխեմա ամրացվող թերթ
Ամրագրելիս պարագծային 48 հատ
Ամրացվող մի հարթության վրա 21 հատ
Ամրակման մեկ թերթիկ Ընդհանուր 69 հատ
Այդ տարածքը մեկ թերթիկ 3 մ2
Մակերես 100 մ2
Միավորների քան-թերթերով 33.3 հատ
Ընդամենը սողաններ 2298 հատ


© www.zhitov.ru