Side եւ առջեւի տեսք
Side եւ առջեւի տեսք
Տանիք եւ սահնակի չափեր
Տանիք եւ սահնակի չափեր

Area greenhouses: 11.25 մ2
Ծավալը ջերմոցային: 22.86 մ3
Պարագծային: 14 մ

Տանիք տարածք: 17.67 մ2
Տարածքը կողմնային պատերից: 9.45 մ2 (2 x 4.725)
Area facades: 10.16 մ2 (2 x 5.08)
Ընդհանուր մակերեսով Ապակեպատում: 37.28 մ2

Երկարությունը ՀԿԽԸ: 6027 մմ (6 հատ)

Ընդհանուր երկարությամբ շրջանակներում նյութերի: 77.96 մ


© www.zhitov.ru