Veličine pola krova.
Veličine pola krova.

Osnovni podaci
Visina ili debljina roga 150 mm
Debljina rogova 50 mm
Napust, streha 500 mm
Širine krova 6000 mm
Visina Y 1000 mm
Visina Y2 2000 mm
Dužina glavnog krova (kosina) 6200 mm

Dimenzije krova
Leaf visina cijeli krov 5224 mm
Širina krovne plohe 6200 mm
Površina krova 32.39 (64.78) metara kvadratnih (m2)

Dužina roga 5224 (3162 + 2062) mm
Broj rogova 11 (22)
Količina (volumen) rogova 0.43 (0.86) metara kubnih (m3)
Broj redova letava 27 (54)
Količina (volumen) letava 0.61 (1.22) metara kubnih (m3) ili 28 (56) komada po 6 m
Broj krovnog materijala 23 (46) ploča lima
2.9 reda po 7.7 širina lima na svaku polovicu

Podpokrovni materijal (asfalt, krovove...) 66 metara kvadratnih (m2)
Ruberoid 5 role (do 15 metara kvadratnih (m2) po roli) ili asfalta 4 role (do 20 metara kvadratnih po roli)
S preklopom od 10%


© www.zhitov.ru