Opći crtež
Opći crtež

Osnovni podaci
Visina ili debljina roga 150 mm
Napust, streha 500 mm
Širina objekta, vanjska dimenzija 6000 mm
Visina sljemena krova 2000 mm

Dužina roga do nadzidnice 3551 mm
Napust, streha 592 mm
Ukupna dužina roga sa strehom 4143 mm
Kut reza 58°
Dužina između kampa i ruba roga (po visini) 100 mm
Imajte na umu da do ove dužine treba mjeriti kut 58° od gornjeg ruba roga

© www.zhitov.ru