וול באזור 96 m2
שטח של פתחי החלונות והדלת לא כלולים.
נפח של חומרי קירות 14.4 m3

© www.zhitov.ru