מבט חזית צד
מבט חזית צד
מידות גגות וקירות צד
מידות גגות וקירות צד

שטח של חממות: 11.25 m2
כמות של החממה: 22.86 m3
היקפית: 14 m

גג בשטח: 17.67 m2
פני השטח של הקירות הצדדיים: 9.45 m2 (2 x 4.725)
חזיתות מרובע: 10.16 m2 (2 x 5.08)
אזור הכולל זכוכית: 37.28 m2

אורך הקשת: 6027 מ מ (6 חתיכות)

האורך הכולל של החומרים מסגרת: 77.96 m


© www.zhitov.ru