שטח החפירה: 24 מ"ר
היקף החפירה: 36 מ"ק

עלויות
עלות חפירת בור: 18000
עלות ההסרה של אדמה: 7200

סך הכל: 25200


© www.zhitov.ru