חומר הגוף: 4.97 m2
חומר של כל החלקים הפנימיים: 4.16 m2

מדפים גשמי בקומת הביניים: 0.52 m2
חלוקה למחיצות של חומר: 2.1 m2
חומר מדף: 1.54 m2
שטח של הקיר האחורי: 3.74 m2

חורים מהדקים: 96 מחשבים אישיים.© www.zhitov.ru