ציור אזור עיוור בחיתוך
ציור אזור עיוור בחיתוך


אזור עיוור 48.96 m2
אזור עיוור 34.762 m3

Geotextiles 48.96 m2
חיזוק רשת שינוי 48.96 m2
איטום 74.52 m2
אבני ריצוף 48.96 m2
בטון 4.896 m3
חומר בידוד חום 2.448 m3
חצץ 14.688 m3
חול 9.792 m3
גבול 45.6 m
אורך הטפסים 45.6 m
השטח של טפסות 32.376 m2


© www.zhitov.ru