קשת
קשת
לוח הגדר
לוח הגדר

המרחק בין המרכזים מסריחות 104 מ מ
המרחק בין rejkami 44 מ מ

מוטות הגובה

  1. 1400 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
  2. 1450 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
  3. 1495 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
  4. 1536 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
  5. 1571 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
  6. 1602 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
  7. 1628 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
  8. 1650 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
  9. 1668 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
10. 1682 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
11. 1692 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
12. 1698 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
13. 1700 מ מ - 1 מחשבים אישיים.


© www.zhitov.ru