जमनीचो वाठार 11.25 एकर वा 1125 मी2
सामान्य क्षेत्रफळ परिमिती 135.41 मीटर इतलें आसता
वयले वटेनच्या खांब्यांची संख्या 9
उजवे वटेनच्या खांब्यांची संख्या 11
सकयले वटेनच्या खांब्यांची संख्या 8 (बाजूची लांबाय 30.41 मीटर, गेट सयत - 26.41 मीटर इतलें आसता)
डावे वटेनच्या खांब्यांची संख्या 12
कोनशाचे खांबे - 4 खांबो आशिल्लो
एकूण खांबे: 44 (गेट पोस्टां सयत)
खांब्यांमदलें अंतर:
वयले वटेन आसता 3 मीटर इतलें आसता
उजवे वटेन आसता 2.92 मीटर इतलें आसता
सकयले वटेन आसता 3.38 मीटर इतलें आसता
डावे वटेन 3.08 मीटर इतलें आसता

खांब्यांचो खर्च 17600

एकूण: 17600

© www.zhitov.ru