सामान्य रूप
सामान्य रूप
राफ्टर्स हांचो आस्पाव जाता
राफ्टर्स हांचो आस्पाव जाता
रॅक
रॅक
पोडकोसी हें नांव
पोडकोसी हें नांव


भाग आकार
तपशील 1. 6000 मिमी - 1 पीसीएस हांणी केला.
तपशील 2. 3195 मिमी - 2 पीसीएस हांणी केला.
तपशील 3. 994 मिमी - 1 पीसीएस हांणी केला.
तपशील 4. 681 मिमी - 2 पीसीएस हांणी केला.
तपशील 5. 349 मिमी - 2 पीसीएस हांणी केला.
तपशील 6. 1053 मिमी - 2 पीसीएस हांणी केला.
तपशील 7. 876 मिमी - 2 पीसीएस हांणी केला.
तपशील 8. 487 मिमी - 2 पीसीएस हांणी केला.

लांकूड
एकूण लांबाय 20273 मिमी (20.27 मी)
लांकडाचें प्रमाण 0.101 मी3


© www.zhitov.ru