वट्ट वण्टीचो वाठार 29.15 मी2
जनेलाचो वाठार 0.96 मी2 (1 पीसीएस हांणी केला)
दार क्षेत्र 1.52 मी2 (1 पीसीएस हांणी केला)
दार आनी जनेलां सयत वण्टीचो वाठार 26.67 मी2
परिमिती 11 मी

एका रोलाचें क्षेत्रफळ 5 मी2
ब्लेडाची लांबाय 2.8 मी
दर रोलाक पुराय पत्रकां 3 पीसीएस हांणी केला
दर एका रोलाचो उरिल्लो भाग 1.6 मी
कॅनव्हासांची संख्या हाचेर 2.8 मी ~18 पीसीएस हांणी केला

वॉलपेपराचे रोल जाय पडटाले एकूण 6 पीसीएस हांणी केला
उरता 3.33 मी2 वा 0.67 रोल© www.zhitov.ru