सामान्य रेखाटन
सामान्य रेखाटन

सुरवातीचो डेटा
राफ्टर रुंदाय 150 मिमी
चेतना 500 मिमी
भायल्या परिमाणाप्रमाण घराची रुंदाय 6000 मिमी
छप्पराचे सुरवेकसावन वळीक उंचाय 2000 मिमी

राफ्टर ओव्हरहॅंग लांबाय 3551 मिमी
ओव्हरहॅंग लांबाय 592 मिमी
राफ्टर आनी ओव्हरहांग हांची वट्ट लांबाय 4143 मिमी
कापपाचो कोन 58°
राफ्टराच्या कांठासावन गॅशच्या सुरवातीमेरेनचें अंतर 100 मिमी
उपकार करून लक्षांत दवरात की हें अंतर कोनांत मेजचें 58° राफ्टाच्या कांठासावन

© www.zhitov.ru