3D

पूल परिमाण - वयल्यान पळोवप
पूल परिमाण - वयल्यान पळोवप
पूल परिमाण - बाजूचें दृश्य
पूल परिमाण - बाजूचें दृश्य

पूल परिमाण - फुडलें दृश्य
पूल परिमाण - फुडलें दृश्य

कुंडाच्या उदकाचो पृश्ठभाग: 8 मी2
कुंडांतल्या उदकाचें प्रमाण: 9.6 मी3
धार क्षेत्र: 6.21 मी2
अंतर्गत पृश्ठभागाचें क्षेत्रफळ: 28.4 मी2
वण्टींचो भितरलो वाठार आनी खड्ड्याचो तळ वा कुंडाच्या बावलीचो भायलो वाठार: 35.69 मी2
उत्खननाचें प्रमाण: 21.69 मी3
काँक्रीटाचें प्रमाण: 8.09 मी3


© www.zhitov.ru