पत्रक बांदपाची येवजण
पत्रक बांदपाची येवजण
परिमिती भोंवतणी फास्टनर 48 गजाली
विमानांत बांदून दवरप 21 गजाली
एकाच पत्र्याचेर फास्टनर एकूण 69 गजाली
एका पत्र्याचें क्षेत्रफळ 3 मी2
चवकोन 100 मी2
पत्र्यांची संख्या 33.3 गजाली
एकूण फास्टनर 2298 गजाली


© www.zhitov.ru