सोपणांचें सामान्य रेखांकन
सोपणांचें सामान्य रेखांकन

पावलां मारतात
पावलां मारतात

पावलांचे आकार
पावलांचे आकार
धनुर्धराच्या भागांचे परिमाण
धनुर्धराच्या भागांचे परिमाण

शिफारशी करप
सोयीच्या सूत्राक अनुरूप आसता
फावो ती पावलांची खोलाय
सोपणां सोयीचो झुकपाचो कोन 39.8°
सोयीस्कर शिडी

सुरवातीचो डेटा
शिडी उंचाय 2500 मिमी
आराखड्यांत सोपणांची लांबाय 3000 मिमी
शिडीची रुंदाय 900 मिमी
पावलांची संख्या 13
पावलांची दाटाय 50 मिमी
लीज पावलां 50 मिमी
धनुर्धराची दाटाय 60 मिमी

एका धनुर्धराखातीर मेळपी पदार्थाचें प्रमाण 5390 मिमी
शिडी कोन 39.8°

पावलांचे आकार
पावल उंचाय 192 मिमी
पावलांची खोलाय 281 मिमी
रायझर उंचाय 142 मिमी
सगळ्या पांवड्यांचो वाठार 3.285 मी2


© www.zhitov.ru